Kauklahti-seura ry - Köklaxgillet rf


Toimintasuunnitelma 2017

Hyväksytty 010317

Yleistä

Kauklahti-seura ry - Köklaxgillet rf toimii Suur-Kauklahden alueella.
Kauklahti-seura on perustettu vuonna 1972, ja toiminta on aktivoitunut monipuolistuen ja laajentuen. Toimintaa on keskustelu- ja luentotilaisuuksista kylätapahtumiin.

Seura edistää toimialueensa asukkaiden kotiseutuhenkeä ja viihtyvyyttä, toimii asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä, vaikuttaa alueen palveluihin ja elinympäristön laatuun sekä edistää yhteistyötä toimialueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa alueen kehittämisessä.

Kauklahti asuinalueena on idyllinen kylä ison Espoon länsiosassa, mutta kuitenkin merkittävä ja vanha, jopa vanhin asuinalue Espoossa. Vuoden 2016 alussa asukasmäärä oli jo 9000 henkilöä kasvuvauhdin ollessa 500 hengen vuosivauhtia. Uusien asuntojen rakennustahti on edelleen kova, ja seura arvioikin 10 000 asukkaan rajan rikkoutuvan Suur-Kauklahden alueella vielä vuoden 2017 aikana.

Toiminnan painopisteet vuodelle 2017
1. Alueen kehittäminen yhdessä alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa erilaiset asukasryhmät huomioiden
2. Suomi 100-juhlavuosi

3. Toiminnan tunnetuksi tekeminen ja ihmisten aktivoiminen mukaan toimintaan

Toiminta

Seura järjestää erilaisia tapahtumia, esim. keskustelutilaisuuksia alueen kehittämisen kannalta keskeisistä aiheista sekä tapahtumia, joiden tavoitteena on tehdä alueen historiaa tunnetuksi ja lisätä asukkaiden yhteenkuuluvaisuuden tunnetta sekä kotiseutuhenkeä. Lähialueyhteistyötäkin naapuri-kaupunginosayhdistyksiin kehitetään esim. Kauklahti-päivän ja Suomi 100-juhlavuoden yhteistoiminnalla. Myös yrityksiä aktivoidaan mukaan toimintaan, sillä muutaman perinteisen kauklahtelais-yrityksen lisäksi alueella on runsaasti pienyrityksiä.


Vuonna 2017 järjestetään keskustelu- ja luentotilaisuuksien lisäksi mm. aprillipäivän tempaus, katukirpputoritapahtuma, laiturikahvit, keskiaika-tapahtuma, puutarhapäivä ja/ tai luontoretki,, Kauklahti-päivä, Elävä Joulukalenteri-tapahtumasarja (24 pv) Kyläjouluineen. Tapahtumia toteutetaan lyhyelläkin varoitusajalla resurssien mukaisesti.

Kauklahti-seura vaikuttaa aluetta koskevaan päätöksentekoon ja valvoo Suur-Kauklahden alueen etua mm. seuran kaavatyöryhmän kautta. Tämä koskee mm. rakentamista, kaavoitusta, joukkoliikenneyhteyksiä, viihtyisyyttä ja palveluita.
Myös alueen turvallisuuteen kiinnitetään huomiota erilaisten tempausten muodossa.Tiedotus

Kauklahti-seuran tiedotustoiminnan tavoitteena on tiedon jakaminen sekä alueen asukkaiden, asiantuntijoiden ja muiden toimijoiden välisen vuorovaikutuksen lisääminen. Seura toteuttaa tätä tavoitetta järjestämällä erilaisia keskustelutilaisuuksia.

Seura tiedottaa toiminnastaan jäsenille jäsenkirjeillä paperisesti ja sähköisesti, mutta pääasiallinen tiedotuskanava on yleisesti FB-sivut, www.facebook.com/kauklahtiseura ja www-sivut, http://kauklahti.fi .
Medialle tiedotetaan toiminnasta ja lausunnoista erillisillä tiedotteilla.

Seuralla on käytössä Halmeen kiinteistöllä sijaitseva vanha

ulkona sijaitseva ilmoitustaulu.

Tapahtumatiedotusta on tehty myös perinteisen tolppa- ja tiedotustaulu-mainoksin, kun seura sai käyttöön vanhan tiedotustaulun Halmeen talon päädyssä.

Kauklahden Kylälehti-niminen tiedotuslehti pyritään tekemään ja julkaisemaan elo-syyskuussa, ja marraskuussa postittamaan Elävä Joulukalenteri 2017-tapahtumasarja-esite.

Laajamittaisen paperitiedottamisen esteenä ovat rajalliset resurssit.

Yhteistyö

Kauklahti-seura toimii aktiivisena jäsenenä Espoon Kaupunginosayhdistysten liitto EKYL ry:ssä ja Pro Espoonjoki ry:ssä.
Vuonna 2017 Pro Espoojoen hallituksen varajäsenenä toimii seuran varapuheenjohtaja Ville Ylitalo, ja vv.2017-18 EKYLin hallituksen jäsenenä toimii Hanne Österberg.

Kauklahti-seura pyrkii edelleen verkostoitumaan alueen eri toimijoiden kesken. Seura jatkaa ja kehittää yhteistyötään mm. Kauklahti-foorumin kanssa. Yhteistyön avulla voidaan järjestää entistä kattavammin tilaisuuksia, koota ihmisten ideoita ja vaikuttaa alueen asioihin aiempaa tehokkaammin.


Seura toimii yhteistyössä kaupungin eri toimialojen ja muiden julkisten viranomaisten kanssa (esim. HSY, HSL ja poliisi). Lisäksi seura on yhteistyössä alueen koulujen ja päiväkotien, muiden yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten kanssa. Myös oppilaitosyhteistyötä on ollut. Valtakunnallisella tasolla seura on yhteistyössä kattojärjestönsä Suomen Kotiseutuliiton kanssa.

Kauklahti-seuran koordinoimassa Elävä Joulukalenteri 2016-tapahtumasarjassa yhteistyötahot olivat: Esbo Västra Ungdomsförening, Espoon kaupunginmuseo, Espoon Martat, Espoon Tuomiokirkkoseurakunta Kauklahden Kappeli, Espoon Yhteislyseon koulu ja lukio, Hansakallion koulu, Hansakallion koti ja kouluyhdistys, Kauklahden Elä ja asu-seniorikeskus, Kauklahden eläkkeensaajat, Kauklahden Kirjasto, Kauklahden Nuorisotila, Kauklahden Pyrintö, Kauklahden VPK, Kaupunginpuutarha Vanttila, Kungsgårdsskolan, Kuninkaantien Taiteilijat, Kylätalo Palttinan Asukaspuisto, Käsityökerho Käki, Köklax Marthakrets, Köklax Pensionärsklubb, Partiolippukunta Kauka-Kuutit, Vanttilan koulu, Vanttilan koulun vanhempainyhdistys, Villa Kauklahden kulttuuri- ja taideyhdistys, muusikko Panu Pärssinen ja muut Kauklahden asukkaat.

Elävä Joulukalenteri pyritään organisoimaan jälleen vuonna 2017.

Hallinto ja talous

Talous pyritään turvaamaan jäsenmäärän kasvulla ja uutta tulorahoitusta hankkimalla.
Kaupungin (Kulttuurilautakunnan) avustuksia sekä projekteihin erilaisia hankeavustuksia haetaan aktiivisesti.


Kauklahti-seura lahjoittaa vuosittain stipendit alueen kuudelle eri kouluasteelle: Espoon Yhteislyseon koulu (lukio), Espoon Yhteislyseon koulu (yläkoulu), Hansakallion koulu (alakoulu), Kungsgårdsskolan (alakoulu), Vanttilan koulu (alakoulu), Vanttilan koulu (yläkoulu). Tämä vaatii riittävää varautumista taloudellisesti toimintavuodesta riippumatta.

Hallitus seuraa taloutta tarkasti, ja miettii jatkuvasti uusia keinoja tulorahoituksen lisäämiseksi.