Kauklahti-seura ry - Köklaxgillet rf                              Aktiivinen kaupunginosatoimija lähellä Sinua!

info@kauklahti.fi     

UUTISET


Takaisin yleiskatsaukseen

29.05.2019

Kauklahti-seura lausui mielipiteensä Lasihytin OAS-kaavavaiheesta

Kauklahti-seura ry:n mielipide OAS Lasihytti, 522400

Kauklahti-seura ry, Köklaxgillet rf pitää Suur-Kauklahden alueen rakennetun ympäristön kehittämistä myönteisenä ja tärkeänä asiana alueen väestömäärän kasvaessa edelleen voimakkaasti. Kehittämisessä on huomioitava alueen merkittävät kulttuuriympäristö- ja luontoarvot.

Kohteena oleva alue sijaitsee Kauklahden kaupunginosan keskiössä, 1903 valmistuneen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan (RKY) asemarakennuksen ympärillä Espoonjoen rannalla.
Alue ja Kauklahti itsessään sijaitsee merenlahden rannalla kahden joen laaksossa, rantaradan ja Kehä II:n varrella. Suunnittelualue sijaitsee siis alueellisesti ja maisemallisesti arvokkaassa kokonaisuudessa erinomaisten liikenneyhteyksien varrella.

Yleisnäkymä

Espoonjoki ja rantarata luikertelevat vanhassa jokilaaksossa rinnakkain ja Kauklahden aseman seutu pohjoispuolen asutuksen (mm. asuntomessualue v.2006) kanssa muodostavat nykyisin harmonisen matalan kulttuurimaiseman. Tätä jokilaakson arvokasta kulttuurimaisemaa tulee vaalia, minkä vuoksi uudet yli 4-kerroksiset talot eivät siihen sovi.

Ainutlaatuisena Espoon tasolla säilynyt kulttuurimaisema tulee säilyttää. Jokilaakson näkymä tulee pitää mahdollisimman avoimena eikä tukkia sitä korkealle horisonttiin nousevilla rakennuksilla. Uudet rakennukset tulee sovittaa maisemaan olemassa olevaa rakennuskantaa kunnioittaen – aseman tulee jatkossakin erottua rakennusmassasta omana arvokkaana kokonaisuutenaan.

Kauklahti-seura toivoo, että asemakaavoituksen yhteydessä tehtäisiin Kauklahden aseman ympäristön ja radan eteläpuolen kokonaistarkastelu järkevän asukasmäärän ja palveluiden oikean mitoituksen määrittelemiseksi alueelle. OASissa esitellyt suunnitteluvaihtoehdot 1 ja 2 ovat liian mittavia toteuttaa arvokkaaseen joki- ja kulttuuriympäristömaisemaan. Vaikutelma on nyt liian ahdas ja liian tehokas joen välittömässä läheisyydessä. Ulottamalla tarkastelu nykyistä laajemmalle alueelle, voitaisiin löytää uusia mahdollisuuksia rakentamiselle. Tarkoitamme tässä radan eteläpuolista aluetta, sisältäen mm. nykyisen teollisuusalueen.

Historialliset arvot

Kauklahden asema on virallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde ja Kauklahden alueella on muitakin vastaavia rakennuskohteita (alueen kartanot, mm. Espoonkartano), joiden huomioiminen rakennuskannan koossa ja ulkonäössä on tärkeää. Kauklahti halutaan säilyttää ulkonäöllisesti kylämäisenä ja perinteikkäänä asuinalueena.

Kuninkaantie halkoo edelleen aktiivisena kulkuväylänä Kauklahden keskustaa ja rantaradan merkitys on aina ollut Kauklahdessa suuri tuoden työpaikkoja ja mahdollistaen hyvät yhteydet.

Kohteena olevalla alueella on sijainnut myös Suomen mittakaavassa tärkeää tiiliteollisuutta ja lasitehdas sekä myöhemmin paikalle rakennettu kaarihallirakenteinen tehdasrakennus.

Espoonjoki

Kauklahtea halkoo kaksi jokea, joista Espoonjoki aseman ja suunnittelualueen kohdalla.
Joen uoma on päässyt rehevöitymään, mutta itse jokea on Kauklahden aseman kohdalla kunnostettu siten, että kaloista esim. taimen nousee siihen nykyään hyvin. Jopa niin hyvin, että Kauklahden aseman vieressä joen rannalla asustaa nyt saukkoja.

Joesta on aikanaan nostettu tiilitehtaiden rakennusainetta savea ja joki on toiminut aikanaan myös Kauklahden lasitehtaan työntekijöiden virkistyslähteenä. Joen vartta kulkee nykyään aseman kohdalla kevyen liikenteen väylä, joka on tärkeä ulkoiluväylä nykyasukkaille.

Joella on siis ollut ja on edelleen suuri merkitys kauklahtelaisessa kulttuurimaisemassa ja Kauklahti-seura odottaakin innolla, miten joen uoma riittävän suurella vihervyöhykkeellä saadaan vieläkin aktiivisempaan virkistyskäyttöön – 15 metriä on riittämätön viherkaistale suojaamaan jokea tällä kohdalla. Uskomme, että joen varren virkistyskäytössä on paljon potentiaalia. Sitä kehittämällä voidaan parantaa alueen vetovoimaa ja asukkaiden viihtyvyyttä.

Liikenne

Kauklahden asemasta on suunniteltu liikenteen solmukohtaa ja sellaiseenhan on Kauklahdessa jo taustaa, kun aikoinaan ’Suomen pisin tunneli’ alkoi Porkkalan miehityksen aikaan juurikin Kauklahden asemalta.

Uuden ajan liikenneasema ja liikenteen solmukohtana toimiminen vaatii kuitenkin hyvää suunnittelua, jotta henkilöautot (liityntäpysäköinti), linja-autoliikenne, mahdollinen raitiotie Espoonlahdesta ja toivottavasti toteutuva kaupunkirata mahtuvat alueelle joki, maisema ja alueen arvokkaat rakennukset huomioiden.

Palvelut

Kauklahti kehittyy vauhdilla väestöpohjan ollessa jo lähes 11 000.

Tällä hetkellä alueella ei ole riittävästi koulutiloja ja suunnittelussa tulisikin huomioida julkisten palveluiden, erityisesti koulutilojen mahtuminen alueelle (Y-tontti, joka mahdollistaa monimuotoisen julkisten palveluiden rakentamisen, esim. koulun). Julkisten palveluiden tilat voisivat olla monikäyttöiset ja muunneltavat. Oman torialueen saaminen Kauklahteen ja liikepalveluiden sijoittuminen ns. kivijalkaan olisi myös toivottavaa.

Yhteenvetona Kauklahti-seura toteaa, että asukastilaisuudessa 2.4.2019 esitetyt toiveet olivat varsin yksimielisiä ja seurallekin tulleen palautteen mukaisia. Asukkaat haluavat myös jatkossa tulla kuulluksi ja olla mukana vaikuttamassa alueen muotoutumiseen. Asukkaiden toiveet ovat seuraavat:
-alueelle toivotaan matalaa puurakentamista tai tiili- ja lasitehtaan historiaa kunnioittaen tiili- ja lasirakentamista
-joen ympärille tarvitaan riittävän iso vihervyöhyke virkistykseen ja asukasosallisuuden mahdollistamiseen
-aseman tulee erottua edelleen keskeisenä Kauklahden maamerkkinä
-julkisten palveluiden saaminen alueelle on turvattava kaavoituksenkin keinoin.
Eli yhdellä lauseella kuvattuna: rakennetaan edelleen kylämäistä Kauklahtea!

Espoossa 29.5.2019

Susanna Rahkonen, puheenjohtaja
Kauklahti-seura ry – Köklaxgillet rfTakaisin yleiskatsaukseen


 

 

TAPAHTUMAKALENTERI

Feed
01.10.2020
-
31.10.2020
Joukkoliikenneilta HSLn etätyöpajana
ASUKASFOORUMITILAISUUS LOKAKUUSSA (arki-ilta, ajankohta vielä tarkentumatta) Keskustelutilaisuus HSLn linjasuunnitelmista etätyöpajana! Seuraa sivujamme tässä ja FBssä ja näet linkin tilaisuuden ajankohdan ...   Lisää
05.11.2020
-
05.11.2020
Toiveiden Tynnyri 1 - etäkeskustelutilaisuus Kauklahden palveluista
ASUKASFOORUMITILAISUUS Toiveiden Tynnyri - etäkeskustelu Kauklahden palveluista 5.11 klo 18. Seuraa tiedotteita täätlä tai FB-sivuiltamme ja saa t linkin keskusteluun lähempänä ajankohtaa.   Lisää
13.01.2021
-
13.01.2021
Toiveiden Tynnyri 2 - etäkeskustelutilaisuus Kauklahden palveluista
ASUKASFOORUMITILAISUUS Toiveiden Tynnyri - etäkeskustelu Kauklahden palveluista 13.1.2021 klo 18. Seuraa tiedotteita täätlä tai FB-sivuiltamme ja saa t linkin keskusteluun lähempänä ajankohtaa.   Lisää


KAUKLAHTI-seura ry

Kauklahti-seura ry (ruots, Köklaxgillet rf) on vuonna 1972 perustettu kaupunginosayhdistys (kotiseutuyhdistys), jonka tarkoituksena on  

1)    edistää toimialueen asukkaiden kotiseutuhenkeä ja viihtyvyyttä

2)    toimia toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä

3)    vaikuttaa alueen palveluihin ja elinympäristön laatuun

4)    edistää yhteistyötä toimialueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa alueen kehittämisessä.Kauklahti-seuran toiminta-alue on Suur-Kauklahti lähiympäristöineen.