Asukasfoorumitoiminta on loppunut. 
Uusi asukasosallisuusmalli on hyväksytty kaupunginhallituksessa 5/2022
https://www.espoo.fi/fi/espoon-osallisuusmalli
Asukasfoorumitoiminta:

Espoon asukasfoorumit ovat avoimia tilaisuuksia, joihin kuka tahansa oman alueensa kehittämisestä kiinnostunut voi osallistua. Kunkin alueen asukasfoorumit järjestää sen alueen valmisteluryhmä.
Asukasfoorumitoiminta on valtuustokausittain toteutuvaa ja niinpä valtuuston vaihtuessa elokuussa 2021 loppuu tämän asukasfoorumin valmisteluryhmän toiminta.
Suur-Kauklahden alueen valmisteluryhmän tiedotteet ja alueen tapahtumat näkyvät tämän www-sivun etusivun uutisissa ja tapahtumakalenterissa  - tervetuloa mukaan!

Epidemiarajoitusten vuoksi ei asukasfoorumilla ole tällä hetkellä toimintaa.
Suur-Kauklahden asukasfoorumin vuosiraportti 2020 luettavissa tästä!
Suur-Kauklahden asukasfoorumin vuosiraportti 2019 luettavissa tästä!

Asukasfoorumitoiminnan tavoitteet

Asukasfoorumitoiminnalla tavoitellaan sitä, että asukkaat pystyvät yhdessä aktiivisesti osallistumaan oman alueensa kehittämiseen. Asukasfoorumitoiminnan tavoitteena on siis edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, oma-aloitteist…a asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua sekä omatoimista toimintaa alueen viihtyisyyden ja palvelujen kehittämiseksi.

Kaupunki haluaa toiminnalla luoda mahdollisuuksia asukkaiden keskinäiselle yhteistoiminnalle sekä edistää asukkaiden aktiivisuutta ilmaista näkemyksensä tärkeistä hankkeista ja kehittämissuunnitelmista asioiden valmisteluvaiheessa.

Asukasfoorumien organisoituminen

Asukasfoorumitoimintaa on Espoon seitsemällä suuralueella, jotka ovat: Suur-Leppävaara, Suur-Tapiola, Suur-Matinkylä, Suur-Espoonlahti, Suur-Kauklahti, Vanha-Espoo ja Pohjois-Espoo.

Valmisteluryhmät vastaavat alueillaan foorumitoiminnan organisoinnista ja tilaisuuksien järjestämisestä. Valmisteluryhmien jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Ainoa ehto jäsenyydelle on asuminen kyseisellä alueella.

Käytännössä valmisteluryhmä esimerkiksi kutsuu järjestämiinsä asukasfoorumitilaisuuksiin alueen kehittämisen kannalta sopivia asiantuntijoita. Valmisteluryhmät valitsevat näiden tilaisuuksien teemat sen mukaan, mikä suuralueen viihtyisyyden parantamisen kannalta on heidän mielestään ajankohtaista.

Kaupungin asukasfoorumitoimintaa koordinoi asukasfoorumityöryhmä. Se myös valitsee eri alueiden valmisteluryhmien jäsenet. Sen kuusi jäsentä on asettanut kolme asukasyhdistysten keskusjärjestöä: Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry, Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestö ry ja  Esbobygdens Ungdomsförbund rf.

Kaupunki tarjoaa asukasfoorumitoiminnalle puitteet kuten tiloja ja pienet määrärahat toiminnan järjestämiseen. Asukasfoorumitoimintaa kokeiltiin ensin nelivuotiskauden ajan 2009 - 2012. Kaupunginhallitus päätti vuonna 2012 jatkaa asukasfoorumitoimintaa Espoon kaikilla seitsemällä suuralueella.

Suur-Kauklahden alueen asukasfoorumin valmisteluryhmää täydennettiin vuonna 2020

Päivitetty 030822