Yhteystiedot

Kauklahti-seuran sp. info@kauklahti.fi

Facebook www.facebook.com/kauklahtiseura/

Twitter @kauklahtiseura Instagram  @kauklahtiseura