Kauklahti-seura ry - Köklaxgillet rf                              Aktiivinen kaupunginosatoimija lähellä Sinua!

info@kauklahti.fi     

UUTISET


Takaisin yleiskatsaukseen

08.11.2019

Kauklahti-seura antoi muistutuksen Uusimaa 2050-maakuntakaava-ehdotukseen

Kauklahti-seura vastustaa kaavamerkintää 'raskas rataliikenteen varikko' Mankki-Luoma-alueella - lue muistutus alla (kuva liitteenä!

Uudenmaan liitto
Esterinportti 2 B
00240 HelsinkiMuistutus Uusimaa 2050-kaavaesitykseen


Kauklahti-seura ry – Köklaxgillet rf on aktiivinen kaupunginosayhdistys, joka toimii Espoon länsiosassa sijaitsevan Suur-Kauklahden alueella. Alue sijoittuu rantaradan varteen, Espoonlahden pohjukkaan kahden joen (Espoonjoki ja Mankinjoki) suistoon ja on Kirkkonummen kunnan rajanaapurina.

Kauklahti-seura haluaa, että maakuntakaavasta poistetaan raskaan raideliikenteen varikkoa tarkoittava merkintä kohdassa Espoonlahden pohjukka - Mankki - Luoma paikan epäsopivuuden vuoksi. Seuraavassa perusteluita paikan soveltumattomuudelle varikkorakentamiseen:
- Mankin ja Luoman suunnittelualueet sijaitsevat Espoonlahden pohjukassa, meren rannan välittömässä läheisyydessä ja kahden joen suistoalueella (erityisesti Mankin joki).
o Tulvariskit alueen välittömässä läheisyydessä ovat jo nykylaskelmien mukaan suuret. Epäselvää on, miten riskit kasvavat, kun nykytutkimusten mukaan meritulvien ennustetaan kymmenkertaistuvan.
o Pian käynnistyvä Blominmäen jätevesipuhdistamon hätäylivuotojuoksutus saattaa kasvattaa alueen tulvariskiä.
o Hulevesien käsittelytarve rakentamisen ja käytön aikana on epäselvää.

- Mankin ja Luoman suunnittelualueiden välittömässä läheisyydessä sijaitsee seuraavia suojeluarvoja:
o Natura 2000-suojelualue.
o Fiskarsinmäen luonnonsuojelualue.
o Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö- sekä maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö -merkinnät.
o Pohjavesialue.

- Lisäksi Mankin ja Luoman suunnittelualueilla kulkee viheryhteystarve.

- Mankin ja Luoman suunnittelualueet sijaitsevat vanhalla merenpohjalla savimaalla.
o Annettu rakennuskustannusarvio on huolestuttavan pieni, kun läheisyydessä on 15 metrin sijaan mitattu jopa 30 metrin savimaakorkeuksia.

- Varikon mukanaan tuomat Mankin ja Luoman suunnittelualueiden mahdolliset melu-, tärinä- sekä valosaastevaikutukset ovat epäselviä, mutta todennäköisesti ne olisivat laaja-alaiset ja haitalliset asutukselle ja luonnolle.

- Kauklahti-seuran mielestä maakuntakaavan varikkomerkinnän vuoksi tehdyt selvitykset eivät ota huomioon Mankin-Luoman suunnittelualueiden sijainnista johtuvia yhteisvaikutuksia. Määräysten mukaisesti varikko tulee suunnitella siten, että toiminnasta aiheutuvat melu- ja muut ympäristöhäiriöt ovat mahdollisimman vähäiset.

Kauklahti-seura toteaa, että luonto-, kulttuuriympäristö- ja maaperäolosuhteiltaan Mankki-Luoman suunnittelualueet ovat harvinaislaatuisen epäsopivat raskaan raideliikennevarikon paikan suunnittelulle ja toteutukselle.
Lopuksi
- Suur-Kauklahden alue on Espoon vanhin asuinalue ja sen asukasmäärä on lähtenyt kasvuun asemakaavoituksen kehityksen ja vuoden 2006 asuntomessujen myötä. Alue on Espoon lapsiperhevaltaisin alue ja sillä on potentiaalia kehittyä ja kasvaa edelleen raideliikenteeseen tukeutuvana viihtyisänä paikalliskeskuksena. Kauklahti-seuran mielestä Uudenmaan alueen raideliikenteen edellytyksiä ja siihen liittyviä varikkotarpeita tulee ratkoa siellä, missä siitä on vähiten haittaa alueen asuin- ja työpaikka-alueiden kehitykselle sekä luonto- ja kulttuuriarvoille.

- Espoon kaupunginhallitus on myöskin ollut sitä mieltä, ettei varikko sovi Kauklahteen. Espoon kaupungin kannalla on keskeinen merkitys alueen yleis- ja asemakaavoitukselle, joka on kaiken rakentamisen edellytyksenä. Tämän vuoksi HSL:n raideliikenteen kapasiteettikysymyksiin on etsittävä ratkaisuja nykyistä tiiviimmässä yhteistyössä alueen kuntien kanssa sekä asukkaita ajoissa kuunnellen.


Espoossa 7.11.2019

Susanna Rahkonen, puheenjohtaja
Kauklahti-seura ry – Köklaxgillet rf
sp. info@kauklahti.fiKuva julkaisusta Uudenmaan liiton julkaisuja E 227 – 2019: Uusimaa-kaava 2050, ESPOONLAHTI–SAUNALAHTI NATURA 2000 -ALUEEN NATURA-ARVIOINTI

 Uusimaa-kaava 2050 NATURA-Espoonlahti-arviointi.png


Takaisin yleiskatsaukseen


 

 

TAPAHTUMAKALENTERI

Feed
01.10.2020
-
31.10.2020
Joukkoliikenneilta HSLn etätyöpajana
ASUKASFOORUMITILAISUUS LOKAKUUSSA (arki-ilta, ajankohta vielä tarkentumatta) Keskustelutilaisuus HSLn linjasuunnitelmista etätyöpajana! Seuraa sivujamme tässä ja FBssä ja näet linkin tilaisuuden ajankohdan ...   Lisää
05.11.2020
-
05.11.2020
Toiveiden Tynnyri 1 - etäkeskustelutilaisuus Kauklahden palveluista
ASUKASFOORUMITILAISUUS Toiveiden Tynnyri - etäkeskustelu Kauklahden palveluista 5.11 klo 18. Seuraa tiedotteita täätlä tai FB-sivuiltamme ja saa t linkin keskusteluun lähempänä ajankohtaa.   Lisää
13.01.2021
-
13.01.2021
Toiveiden Tynnyri 2 - etäkeskustelutilaisuus Kauklahden palveluista
ASUKASFOORUMITILAISUUS Toiveiden Tynnyri - etäkeskustelu Kauklahden palveluista 13.1.2021 klo 18. Seuraa tiedotteita täätlä tai FB-sivuiltamme ja saa t linkin keskusteluun lähempänä ajankohtaa.   Lisää


KAUKLAHTI-seura ry

Kauklahti-seura ry (ruots, Köklaxgillet rf) on vuonna 1972 perustettu kaupunginosayhdistys (kotiseutuyhdistys), jonka tarkoituksena on  

1)    edistää toimialueen asukkaiden kotiseutuhenkeä ja viihtyvyyttä

2)    toimia toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä

3)    vaikuttaa alueen palveluihin ja elinympäristön laatuun

4)    edistää yhteistyötä toimialueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa alueen kehittämisessä.Kauklahti-seuran toiminta-alue on Suur-Kauklahti lähiympäristöineen.