Kauklahti-seura ry - Köklaxgillet rf                              Aktiivista kaupunginosatoimintaa lähellä Sinua!

info@kauklahti.fi     

UUTISET


Takaisin yleiskatsaukseen

29.05.2019

Kauklahti-seura lausui mielipiteensä Lasihytin OAS-kaavavaiheesta

Kauklahti-seura ry:n mielipide OAS Lasihytti, 522400

Kauklahti-seura ry, Köklaxgillet rf pitää Suur-Kauklahden alueen rakennetun ympäristön kehittämistä myönteisenä ja tärkeänä asiana alueen väestömäärän kasvaessa edelleen voimakkaasti. Kehittämisessä on huomioitava alueen merkittävät kulttuuriympäristö- ja luontoarvot.

Kohteena oleva alue sijaitsee Kauklahden kaupunginosan keskiössä, 1903 valmistuneen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan (RKY) asemarakennuksen ympärillä Espoonjoen rannalla.
Alue ja Kauklahti itsessään sijaitsee merenlahden rannalla kahden joen laaksossa, rantaradan ja Kehä II:n varrella. Suunnittelualue sijaitsee siis alueellisesti ja maisemallisesti arvokkaassa kokonaisuudessa erinomaisten liikenneyhteyksien varrella.

Yleisnäkymä

Espoonjoki ja rantarata luikertelevat vanhassa jokilaaksossa rinnakkain ja Kauklahden aseman seutu pohjoispuolen asutuksen (mm. asuntomessualue v.2006) kanssa muodostavat nykyisin harmonisen matalan kulttuurimaiseman. Tätä jokilaakson arvokasta kulttuurimaisemaa tulee vaalia, minkä vuoksi uudet yli 4-kerroksiset talot eivät siihen sovi.

Ainutlaatuisena Espoon tasolla säilynyt kulttuurimaisema tulee säilyttää. Jokilaakson näkymä tulee pitää mahdollisimman avoimena eikä tukkia sitä korkealle horisonttiin nousevilla rakennuksilla. Uudet rakennukset tulee sovittaa maisemaan olemassa olevaa rakennuskantaa kunnioittaen – aseman tulee jatkossakin erottua rakennusmassasta omana arvokkaana kokonaisuutenaan.

Kauklahti-seura toivoo, että asemakaavoituksen yhteydessä tehtäisiin Kauklahden aseman ympäristön ja radan eteläpuolen kokonaistarkastelu järkevän asukasmäärän ja palveluiden oikean mitoituksen määrittelemiseksi alueelle. OASissa esitellyt suunnitteluvaihtoehdot 1 ja 2 ovat liian mittavia toteuttaa arvokkaaseen joki- ja kulttuuriympäristömaisemaan. Vaikutelma on nyt liian ahdas ja liian tehokas joen välittömässä läheisyydessä. Ulottamalla tarkastelu nykyistä laajemmalle alueelle, voitaisiin löytää uusia mahdollisuuksia rakentamiselle. Tarkoitamme tässä radan eteläpuolista aluetta, sisältäen mm. nykyisen teollisuusalueen.

Historialliset arvot

Kauklahden asema on virallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde ja Kauklahden alueella on muitakin vastaavia rakennuskohteita (alueen kartanot, mm. Espoonkartano), joiden huomioiminen rakennuskannan koossa ja ulkonäössä on tärkeää. Kauklahti halutaan säilyttää ulkonäöllisesti kylämäisenä ja perinteikkäänä asuinalueena.

Kuninkaantie halkoo edelleen aktiivisena kulkuväylänä Kauklahden keskustaa ja rantaradan merkitys on aina ollut Kauklahdessa suuri tuoden työpaikkoja ja mahdollistaen hyvät yhteydet.

Kohteena olevalla alueella on sijainnut myös Suomen mittakaavassa tärkeää tiiliteollisuutta ja lasitehdas sekä myöhemmin paikalle rakennettu kaarihallirakenteinen tehdasrakennus.

Espoonjoki

Kauklahtea halkoo kaksi jokea, joista Espoonjoki aseman ja suunnittelualueen kohdalla.
Joen uoma on päässyt rehevöitymään, mutta itse jokea on Kauklahden aseman kohdalla kunnostettu siten, että kaloista esim. taimen nousee siihen nykyään hyvin. Jopa niin hyvin, että Kauklahden aseman vieressä joen rannalla asustaa nyt saukkoja.

Joesta on aikanaan nostettu tiilitehtaiden rakennusainetta savea ja joki on toiminut aikanaan myös Kauklahden lasitehtaan työntekijöiden virkistyslähteenä. Joen vartta kulkee nykyään aseman kohdalla kevyen liikenteen väylä, joka on tärkeä ulkoiluväylä nykyasukkaille.

Joella on siis ollut ja on edelleen suuri merkitys kauklahtelaisessa kulttuurimaisemassa ja Kauklahti-seura odottaakin innolla, miten joen uoma riittävän suurella vihervyöhykkeellä saadaan vieläkin aktiivisempaan virkistyskäyttöön – 15 metriä on riittämätön viherkaistale suojaamaan jokea tällä kohdalla. Uskomme, että joen varren virkistyskäytössä on paljon potentiaalia. Sitä kehittämällä voidaan parantaa alueen vetovoimaa ja asukkaiden viihtyvyyttä.

Liikenne

Kauklahden asemasta on suunniteltu liikenteen solmukohtaa ja sellaiseenhan on Kauklahdessa jo taustaa, kun aikoinaan ’Suomen pisin tunneli’ alkoi Porkkalan miehityksen aikaan juurikin Kauklahden asemalta.

Uuden ajan liikenneasema ja liikenteen solmukohtana toimiminen vaatii kuitenkin hyvää suunnittelua, jotta henkilöautot (liityntäpysäköinti), linja-autoliikenne, mahdollinen raitiotie Espoonlahdesta ja toivottavasti toteutuva kaupunkirata mahtuvat alueelle joki, maisema ja alueen arvokkaat rakennukset huomioiden.

Palvelut

Kauklahti kehittyy vauhdilla väestöpohjan ollessa jo lähes 11 000.

Tällä hetkellä alueella ei ole riittävästi koulutiloja ja suunnittelussa tulisikin huomioida julkisten palveluiden, erityisesti koulutilojen mahtuminen alueelle (Y-tontti, joka mahdollistaa monimuotoisen julkisten palveluiden rakentamisen, esim. koulun). Julkisten palveluiden tilat voisivat olla monikäyttöiset ja muunneltavat. Oman torialueen saaminen Kauklahteen ja liikepalveluiden sijoittuminen ns. kivijalkaan olisi myös toivottavaa.

Yhteenvetona Kauklahti-seura toteaa, että asukastilaisuudessa 2.4.2019 esitetyt toiveet olivat varsin yksimielisiä ja seurallekin tulleen palautteen mukaisia. Asukkaat haluavat myös jatkossa tulla kuulluksi ja olla mukana vaikuttamassa alueen muotoutumiseen. Asukkaiden toiveet ovat seuraavat:
-alueelle toivotaan matalaa puurakentamista tai tiili- ja lasitehtaan historiaa kunnioittaen tiili- ja lasirakentamista
-joen ympärille tarvitaan riittävän iso vihervyöhyke virkistykseen ja asukasosallisuuden mahdollistamiseen
-aseman tulee erottua edelleen keskeisenä Kauklahden maamerkkinä
-julkisten palveluiden saaminen alueelle on turvattava kaavoituksenkin keinoin.
Eli yhdellä lauseella kuvattuna: rakennetaan edelleen kylämäistä Kauklahtea!

Espoossa 29.5.2019

Susanna Rahkonen, puheenjohtaja
Kauklahti-seura ry – Köklaxgillet rfTakaisin yleiskatsaukseen


 

TAPAHTUMAKALENTERI

Feed
01.12.2019
-
31.12.2019
Elävä Joulukalenteri Kauklahdessa 2019
Elävä Joulukalenteri 2019 Kauklahdessa toteutuu tänä vuonna hiukan erilaisena, mutta perinteisiäkin tapahtumia on paljon luvassa. Suurin uudistus on kirjainten metsästys – joka päivä 1.-24.12.2019 jossakin...   Lisää
05.12.2019
-
05.12.2019
Luukku 5 Kauklahden Elävässä Joulukalenterissa
Luukku 5, torstai 5.12 klo 10-11.30. Juhlitaan itsenäisyyttä ohjelman kera Asukaspuisto Palttinalla. Kaikille avoin tapahtuma. Julkaistaan kirjainjuliste nro 5. Paikka: Kylätalo Palttinan Asukaspuisto,...   Lisää
06.12.2019
-
06.12.2019
Luukku 6 Kauklahden Elävässä Joulukalenterissa
Luukku 6, perjantai 6.12 K-supermarket Lasihytissä kirjainjuliste nro 6. Käsityötä ja taidetta kaupalla klo 10-16, kun kaupan aulassa joulumyynti. Paikka: Lasihytti 2, avoinna arkisin 6.30-22, lauantaisin...   Lisää
07.12.2019
-
07.12.2019
Luukku 7 Kauklahden Eläväss Joulukalenterissa
Luukku 7, lauantai 7.12 Kauklahden Kukassa kirjainjuliste nro 7. Voit myös lahjoittaa kukan tai osuuden joulukukkaan alueen yksinäisille vanhuksille. Joulun alusviikolla kotihoidon luotettu ja vanhuksen...   Lisää
08.12.2019
-
08.12.2019
Luukku 8 Kauklahden Elävässä Joulukalenterissa
Luukku 8, sunnuntai 8.12 klo 13. Espoon Lucian 2019 kruunajaisjuhla ja julkaistaan kirjainjuliste nro 8. Kröningsfest för Esbo Lucia, Esbo Lucia 2019 Magdalena Silin, kröns av skådespelaren Rico Eklundh....   Lisää
09.12.2019
-
09.12.2019
Luukku 9 Kauklahden Elävässä Joulukalenterissa
Luukku 9, maanantai 9.12 klo 16-18. Touhula Palolammella perheen pienimpien kanssa aarteenetsintää päiväkodin metsäpihalla ja julkaistaan kirjainjuliste nro 9. Paikka: Päiväkoti Touhula, Palolammentie...   Lisää
10.12.2019
-
10.12.2019
Luukku 10 Kauklahden Elävässä Joulukalenterissa
Luukku 10, tiistai 10.12 klo 17.30-19.30. Jouluista askartelua luonnonmateriaaleista ja julkaistaan kirjainjuliste nro 10. Paikka: Partiolippukunta Kauka-Kuuttien kotikolo, Hansatie 2 B, kellarikerros...   Lisää
11.12.2019
Luukku 11 Kauklahden Elävässä Joulukalenterissa
Luukku 11, keskiviikko 11.12 Lihakauppa Ordenilla kirjainjuliste nro 11. Paikka: Klippinkitie 8 avoinna ti-pe klo 11-19 ja lauantaisin 10-16. https://www.lihakauppaorden.com/ *** Elävä Joulukalenteri 2019...   Lisää
12.12.2019
-
12.12.2019
Luukku 12 Kauklahden Elävässä Joulukalenterissa
Luukku 12, torstai 12.12 Kauklahden Kyläkampaamolla kirjainjuliste nro 12. Paikka: Kauppamäki 3, pohjakerros. Tarjouksena TÄYDENTYY https://www.facebook.com/KampaamoEspoo *** Elävä Joulukalenteri 2019...   Lisää
12.12.2019
-
12.12.2019
Luovan kirjoittamisen piiri
Kauklahden kirjaston luovan kirjoittamisen piiri kokoontuu ensimmäisen kerran Kauklahden kirjastossa (os. Hansakallio 2)torstaina 12.12.2019 klo 18.00-20.00, jonka jälkeen kokoonnumme kuukausittain. Mukaan...   Lisää
Seuraava >>


 

KAUKLAHTI-seura ry

Kauklahti-seura ry (ruots, Köklaxgillet rf) on vuonna 1972 perustettu kaupunginosayhdistys (kotiseutuyhdistys), jonka tarkoituksena on  

1)    edistää toimialueen asukkaiden kotiseutuhenkeä ja viihtyvyyttä

2)    toimia toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä

3)    vaikuttaa alueen palveluihin ja elinympäristön laatuun

4)    edistää yhteistyötä toimialueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa alueen kehittämisessä.Kauklahti-seuran toiminta-alue on Suur-Kauklahti lähiympäristöineen.